Datum: 25. 3. 2020

STARŠEM, KI POTREBUJEJO POMOČ V HRANI

Občina Slovenska Bistrica bo nudila pomoč družinam, ki imajo težave z zagotavljanjem prehrane za družinske člane.

Potrebe sporočite šolski pedagoginji po e-naslovu: ana.pacnik@gmail.com

P.S. Sporočite, če poznate kakšno družino, ki bi to pomoč potrebovala in mislite, da zanj zaradi različnih razlogov ne bo zaprosila.